vilariñas premiadas 2019

1º premio

vilarinha_primeiro_posto_2019.jpg

BEATRIZ COIRA RÍOS

2º premio

vilarinha_segundo_posto_2019.jpg

MANUEL GONZÁLEZ PRIETO

3º premio

vilarinha_terceiro_posto_2019.jpg

ANA GARCÍA RIVAS

vilariñas 2019

vilariñas 000 a 010

vilariñas000a010.png

vilariñas 011 a 020

vilariñas011a020.png

vilariñas 021 a 030

vilariñas021a030.png

vilariñas 2019

vilariñas 031 a 040

vilariñas031a040.png

vilariñas 041 a 050

vilariñas041a050.png

vilariñas 051 a 060

Vilarinhas051a060.png

vilariñas 2019

vilariñas 061 a 070

Vilarinhas061a070.png

vilariñas 071 a 080

Vilarinhas 071a080.png

vilariñas 081 a 090

vilarinhas081a090.png

vilariñas 2019

vilariñas 091 a 100

vilarinhas 091a100.png

vilariñas 101 a 110

vilarinhas101a110.png

vilariñas 111 a 121

vilarinhas111a121.png

Non me chames "haiku"

chámame VILARIÑA¡¡

Chámame_Vilariña.jpg

 

CERTAME VILARIÑAS 2019

 

BASES.

 

Convócase o III Concurso de micropoesías “Vilariñas” no que poden  participar todos @s escritores/as que queiran.

 

A participación  neste concurso é completamente de balde.

 

Os micropoemas presentados ao concurso  serán inéditos, orixinais e non premiados nin publicados. @s autores/as son responsables tanto deste punto como da autenticidade dos seus propios datos.

 

A  temática será “libre”. Cada participante poderá enviar un máximo de dous micropoemas que deben estar escritos en GALEGO en calquera das normativas ou en portugués e presentarase ao concurso a través do correo electrónico dosvilares@gmail.com ou npggazeta@gmail.com en formato Word e coa referencia de "CERTAME VILARIÑAS 2019" no título do correo. Cada vilariña terá o nome ou o alcume d@ autor/a. Tamén no correo deben figurar os datos de contacto d@ autor/a.

 

Os micropoemas terán una extensión mínima de 2 versos e máxima de 3 versos sen incluir o título. Cada poeta poderá presentar un máximo de dous micropoemas a concurso e cada un deles serán xulgados individualizadamente e por separado. A organización non correxirá nin modificará os textos dos poemas. Cada micropoema debe ser apresentado por separado. Poderán cada un deles ir acompañado de imaxe si así o quixera @ autor/a.

 

Admitiranse obras desde o 1 abril até o día 31 de maio de 2019 , ás 23.59 horas.

 

A organización do concurso reservase o dereito a eliminar aqueles micropoemas que poidan ir en contra da protección da infancia, do respeto, ou induzan ou promovan actos delictivos, denigratorios ou violentos en cualquera das súas formas.

 

O xurado terá en conta a orixinalidade, técnicas empregadas, calidade e contido do poema. O xurado estará composto por poetas da NPG Nova Poesía Guitirica.  Os integrantes da NPG, só poderán colaborar quedando SEMPRE fóra de concurso, por formaren parte do xurado. O fallo do xurado será inapelable e farase público a través dos distintos soportes dixitais de Os Vilares, lareira de soños, e da NPG Nova Poesía Guitirica nas dúas semanas posteriores ao peche do concurso.

 

Os micropoemas participantes, integrarán unha antoloxía, e entre eles escollerase aos tres gañadores do premio que consistirá no trofeo <VILARIÑA> deseño exclusivo da artista Viki Rivadulla e edición das obras presentadas na web poético-literaria http://npggazeta.gal e outros soportes dixitais. A edición da antoloxía na web poética será segundo criterio da NPG Nova Poesía Guitirica e Os Vilares, lareira de soños. Farase un acto poético público cos premiados e poetas convidad@s.

 

Polo feito de participar, @s premiad@s autorizan a NPG Nova Poesía Guitirica e á Lareira de soños a editalos nos soportes fisicos e dixitais que considere oportunos.

 

 

NPG NovaPoesiaGuitirica

npggazeta@gmail.com

http://npggazeta.gal

 

Os Vilares lareira de soños 

 

dosvilares@gmail.com

Somos npgGaZeta estraperlo participa vilariñas

revista de agrupacións poéticas de base

os vilares lareira de soños MMXIX