consello editorial

nova poesía guitirica

logonpg.jpg

moncho bouzas

colectivo literario moraima

Logo_Moraima.jpg

mariola hermida

espazo común

npgGaZeta está participada polas agrupacións poéticas adheridas á revista a través dunha persoa representante de cada unha delas en igualdade para unha relación en rede.

consello editorial

colectivo literario in nave civitas

Logo_In_Nave_Civitas.jpg

maría xosé fernández

faros poesía galega ceibe

Logo_Faros.jpg

oscar de souto

participado

npgGaZeta define pautas de participación horizontal, claras e sinxelas para as persoas integrantes de agrupacións poéticas de base, poetas consolidadas e lectoras de poesía.

consello editorial

npgGaZeta

-.-.-

nómades do verso

Logo_Nomades_do_Verso.png

miguel queipo

npgGaZeta

-.-.-

posición editorial

A revista é unha publicación que non ten fins lucrativos, nin se rixe por criterios de carácter comercial.

 

npgGaZeta é unha publicación dedicada á poesia. Pretende ser un espazo colaborativo de expresión e comunicación de persoas que participan activamente en agrupacións poéticas cidadás de base.

 

npgGaZeta é un punto de encontro que promove o diálogo e o contacto entre persoas lectoras de poesía e poetas.

 

npgGaZeta ten como obxectivo divulgar textos literários libres e diversificados, desde o respeto a libertade ortográfica, idiomática, temática e de estilo.

 

npgGaZeta non asume a responsabilidade polas opinións expresadas nos textos, que son responsabilidade da autoría.

 

npgGaZeta a través do seu consello editorial, resérvase o dereito de optar ou non á publicación dos textos propostos a través de envío ao buzón da revista npggazeta@gmail.com.

 

npgGaZeta estará disponíbel en formato electrónico (PDF) e será difundida nas redes sociais a través da súa publicación en npggazeta.gal

 

Somos npgGaZeta estraperlo participa vilariñas proxecto maría balteira

PortadaGaZeta.png

REVISTA DE AGRUPACIÓNS POÉTICAS DE BASE

os vilares lareira de soños MMXIX