participa

agrupacións poéticas de base

GaZeta ten como finalidade fomentar a creación, consolidación e ampliación de agrupacións poéticas cidadás de base e ser un espazo de relación en rede .

fomento da creación

As agrupacións poéticas de base son un espazo idóneo para a socialización da utilidade da poesía e o fomento da creación.

comunal e aberta

Toda persoa interesada pode propoñer un texto poético para a súa publicación a través da súa agrupación poética cidadá de base de referencia.

correo electrónico

correo de participación

Os textos serán enviados ao buzón: npggazeta@gmail.com  

No título figurará o nome da persoa participante e agrupación poética que serve de canle para a participación. 

No correo de participación é preciso incorporar arquivo en formato word e ligazón ao perfil de redes sociais ou foto da persoa participante, do que obteremos un retrato tipo carné, que acompañará ao texto publicado.

 

dimensión do texto para maquetación

Todas as poetas participantes disporán do mesmo espazo para o desenvolvemento e exposición do texto poético proposto, atendendo aos seguintes criterios:

-Fonte: arial 11.

-Anchura máxima: 70 caracteres, incluindo signos de puntuación e espazos en branco.

-Altura máxima: 41 liñas sinxelas, incluindo versos, espazos en branco, definición de estrofas e título.

prazo

Será satisfeito o prazo de participación ao cumprir un dos seguintes criterios:

-Recepción de 60 inéditos aptos para a publicación.

ou

-Superación das 24:00 horas do 30 de Abril de 2021.

 

fomento da lectura de poesía de fresco

Imos a crear colectivamente a Listaxe GaZeta de lectura de poesía de fresco, para o que é preciso que toda poeta participante realice unha prescripción activa de lectura dun poemario de recente publicación, respectando o seguinte formato:

-Título. Autoria. Editora de poesía, ano de publicación.

Teñen a consideración de poesía de fresco todos os poemarios publicados, en calquera das normativas da língua galega, nos anos 2021, 2020. 2019. 2018 e 2017.

A poeta propoñente, asume a responsabilidade de que efectivamente a recomendación de lectura estea disponíbel en biblioteca pública, libraría ou directamente na editora de poesía.

 

exemplo de correo de participación

De: correo@correo.gal

Para: npggazeta@gmail.com

Título: Nome da poeta participante/ Denominación da agrupación poética.

Adxunto: Texto poético en formato word, foto tipo carné.

Texto no corpo de correo:

Recomendo a lectura do seguinte poemario:

-Título. Autoría. Editora de poesía, ano de publicación.

Dimensión máxima do texto:

-Fonte: arial 11.

-Anchura máxima: 45 caracteres??

-Altura máxima: 30?? liñas sinxelas incluindo versos, espazos en branco, definición de estrofas e título.

(Podes copiar e pegar).

cumprimento das pautas de participación

A GaZeta é aberta e comunal, plural, democrática e de elaboración colaborativa. O mellor aspecto que garante un adecuado avance do proxecto é o  cumprimento solidario, responsábel e cívico das pautas de participación definidas colectivamente.

Obrigad@s¡¡