LOIS PEREIRO

REVISANDO OS DANOS

 

A man dereita á dereita do corpo

a man esquerda á esquerda.

en plenas facultades.

teño a cabeza no centro do mundo

e voulle cambiando os argumentos

ós meus soños escasos e prudentes

 

Poesía última de amor e enfermidade. Ed. Positivas, 1995.

PÁXINA 36

 

páxina impar vinculada MANUEL GONZALEZ PRIETO

baixarPDF.png

inicio npgGaZeta nº 0

índice