ANTÓN BORRAZÁS

REVOLUCIÓN

 

Canta falla nos fas,

Canto te boto de menos

Cando deixarei de queixar,

Cando perderei… este medo

Sen ti… perdemos o norte,

Deixaremos de ser

Paparanos a morte

Perderemos o tren

Sen ti… non respiran os nenos

Non somos niguén

Perderemos o nome

Sen ti… non se enxendra vida

¿Qué nos ha suceder?

Sen ti… sen ti… canto tempo

Sen ti… revolución

 

En mares de coherencia. Ed. Boreal, SL, 2010

PÁXINA 14

 

páxina impar vinculada MIGUEL QUEIPO

baixarPDF.png

inicio npgGaZeta nº 0

índice