Capa e Contracapa npgGaZeta cero

Capa GaZeta cero.jpg

NPGaZeta logop.JPG

Contracapa GaZeta cero.jpg

Indice:

páxina 2

retrato_isabel_pardo.jpg

Isabel Pardo

Ilustración

NPGaZeta logop.JPG

 

páxina 3-4

retrato_anton_de_guizan.jpg

Antón de Guizán

retrato_toño_núñez.jpg

Toño Núñez

 

páxina 5-6

Retrato_Andre_da_Ponte.jpg

André da Ponte

Retrato_Xose_María_Díaz_Castro.jpg

Xosé María Díaz Castro

páxina 7-8

Retrato_Mila_Villanueva.jpg

Mila Villanueva

Retrato_Ana_Maria_Gomez_Pavon.jpg

Ana Gómez Pavón

páxina 9-10

Retrato_Mariola_Hermida.jpg

Mariola Hermida

Retrato_Medos_Romero.jpg

Medos Romero

páxina 11-12

Retrato_Ana_Vila_Portomeñe.jpg

Ana Vila Portomeñe

Retrato_Ana_Rey.jpg

Ana Rey Gay

páxina 13-14

Retrato_Miguel_Queipo.jpg

Miguel Queipo

Retrato_Antón_Borrazas.jpg

Antón Borrazás

páxina 15-16

Retrato_Ana_Maria_Oliveira.jpg

Maria Oliveira

Retrato_Luisa_Demetrio.jpg

Luísa Demétrio

páxina 17-18

Retrato_Lia_Santiso.jpg

Lía Santiso

Retrato_Eva_Veiga.jpg

Eva Veiga

páxina 19-20

Retrato_Loreto_de_Castro.jpg

Loreto de Castro

Retrato_Carbalho_Calero.jpg

Ricardo Carbalho Calero

páxina 21-22

Retrato_Beatriz_Dourado.jpg

Beatriz Dourado

Retrato_Luz_Pozo.jpg

Luz Pozo Garza

páxina23-24

Retrato_Rosa_Maria_Martinez_Dios.jpg

Rosa María Martínez Dios

Retrato_Xose_Leira_Lopez.jpg

Xosé Leira López

páxina 25-26

Retrato_Jose_Carlos_Ulloa_Garcia.jpg

José Carlos Ulloa García

Retrato_Fernando_Garcia_Penas.jpg

Fernando García Penas

páxina 27-28

Retrato_Anxo_Boan.jpg

Anxo Boán

Retrato_Jose_Carlos_Ulloa_Garcia.jpg

José Carlos Ulloa García

páxina 29-30

retrato_moncho_bouzas.jpg

Moncho Bouzas

Retrato_Clara_Vidal.jpg

Clara Vidal

páxina 31-32

Retrato_Oscar_de_Souto.jpg

Oscar de Souto

Retrato_Eduardo_Pondal.jpg

Eduardo Pondal

páxina 33-34

Retrato_Pilar_Maseda.jpg

Pilar Maseda

Retrato_Xesus_Rabade_Paredes.jpg

Xesús Rábade Paredes

páxina 35-36

Retrato_Manuel_Gonzalez_Prieto.jpg

Manuel González Prieto

Retrato_Lois_Pereiro.jpg

Lois Pereiro

páxina 37-38

Retrato_Paco_Ledo.jpg

Paco Ledo

Retrato_Lomarti.jpg

Juán José Lomarti

páxina 39-40

Retrato_Cris_Amoedo.jpg

Cris Amoedo

Retrato_Miriam_Ferradáns.jpg

Míriam Ferradáns

páxina 41-42

Retrato_Teresa_Rios.jpg

Teresa Ríos

Retrato_Ismael_Ramos.jpg

Ismael Ramos