npgGaZeta nº0-participación 26

páxina 54

Retrato_Eduardo_Estevez.jpg

EDUARDO ESTÉVEZ

colectivo literario moraima

Logo_Moraima.jpg

páxina 53

Retrato_Rosa_Salanova.jpg

ROSA SALANOVA

npgGaZeta nº0-participación 25

página 52

 

Retrato_Aviles_de_Taramancos.jpg

ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS

nova poesia guitirica

Logo_NPG_Luz_Darriba.png

páxina 51

Retrato_Amalia.jpg

AMALIA DÍAZ RODRÍGUEZ

npgGaZeta nº0-participación 24

páxina 50

Retrato_Rosalia_de_Castro.jpg

ROSALÍA DE CASTRO

nova poesia guitirica

Logo_NPG_Luz_Darriba.png

páxina 49

Retrato_Branca_Villar.jpg

BRANCA VILLAR

npgGaZeta nº0-participación 23

páxina 48

Retrato_Uxio_Novoneyra.jpg

UXÍO NOVONEYRA

nova poesía guitirica

Logo_NPG_Luz_Darriba.png

páxina 47

Retrato_Maria_Pereira.jpg

MARÍA PEREIRA

npgGaZeta nº0-participación 22

páxina 46

Retrato_Suso_Baamonde.jpg

SUSO BAHAMONDE

nómades de verso

Logo_Nomades_do_Verso.png

páxina 45

Retrato_Jose_Vazquez_Liste.jpg

JOSÉ VAZQUEZ LISTE

npgGaZeta nº0-participación 21

páxina 44

Retrato_Luz_Airado.jpg

LUZ AIRADO

nova poesía guitirica

Logo_NPG_Luz_Darriba.png

páxina 43

Retrato_Emilia_Martinez.jpg

EMILIA MARTÍNEZ FUENTES

npgGaZeta nº0-participación 20

páxina 42

Retrato_Ismael_Ramos.jpg

ISMAEL RAMOS

faros poesía galega ceibe

Logo_Faros.jpg

páxina 41

Retrato_Teresa_Rios.jpg

TERESA RÍOS

npgGaZeta nº0-participación 19

páxina 40

Retrato_Miriam_Ferradáns.jpg

MIRIAM FERRADÁNS

nova poesía guitirica

Logo_NPG_Luz_Darriba.png

páxina 39

Retrato_Cris_Amoedo.jpg

CRIS AMOEDO

npgGaZeta nº0-participación 18

páxina 38

Retrato_Lomarti.jpg

JUAN JOSE LOMARTI

nova poesía guitirica

Logo_NPG_Luz_Darriba.png

páxina 37

Retrato_Paco_Ledo.jpg

PACO LEDO

npgGaZeta nº0-participación 17

páxina 36

Retrato_Lois_Pereiro.jpg

LOIS PEREIRO

nova poesía guitirica

Logo_NPG_Luz_Darriba.png

páxina 35

Retrato_Manuel_Gonzalez_Prieto.jpg

MANUEL GONZÁLEZ PRIETO

npgGaZeta nº0-participación 16

páxina 34

Retrato_Xesus_Rabade_Paredes.jpg

XESÚS RÁBADE PAREDES

nova poesia guitirica

logonpg.jpg

páxina 33

Retrato_Pilar_Maseda.jpg

PILAR MASEDA

npgGaZeta nº0-participación 15

páxina 32

Retrato_Eduardo_Pondal.jpg

EDUARDO PONDAL

faros poesía galega ceibe

Logo_Faros.jpg

páxina 31

Retrato_Oscar_de_Souto.jpg

OSCAR DE SOUTO

npgGaZeta nº0-participación 14

páxina 30

Retrato_Clara_Vidal.jpg

CLARA VIDAL

nova poesía guitirica

logonpg.jpg

páxina 29

retrato_moncho_bouzas.jpg

MONCHO BOUZAS

npgGaZeta nº0-participación 13

páxina 28

Retrato_Jose_Carlos_Ulloa_Garcia.jpg

JOSÉ CARLOS ULLOA GARCÍA

irmandade poética e artística galaico-lusa

Logo_Irmandade_Poetica_Artistica_Galaico_Lusa.jpg

páxina 27

Retrato_Anxo_Boan.jpg

ANXO BOÁN

npgGaZeta nº0-participación 12

páxina 26

Retrato_Fernando_Garcia_Penas.jpg

FERNANDO GARCÍA PENAS

nova poesía guitirica

logonpg.jpg

páxina 25

Retrato_Jose_Carlos_Ulloa_Garcia.jpg

JOSÉ CARLOS ULLOA GARCÍA

npgGaZeta nº0-participación 11

páxina 24

Retrato_Xose_Leira_Lopez.jpg

XOSÉ LEIRA LÓPEZ

colectivo literario moraima

Logo_Moraima.jpg

páxina 23

Retrato_Rosa_Maria_Martinez_Dios.jpg

ROSA MARÍA MARTINEZ DIOS

npgGaZeta nº0-participación 10

páxina 22

Retrato_Luz_Pozo.jpg

LUZ POZO GARZA

nova poesia guitirica

logonpg.jpg

páxina 21

Retrato_Beatriz_Dourado.jpg

BEATRIZ DOURADO

npgGaZeta nº0-participación 9

páxina 20

Retrato_Carbalho_Calero.jpg

RICARDO CARBALHO CALERO

colectivo literario moraima

Logo_Moraima.jpg

páxina 19

Retrato_Loreto_de_Castro.jpg

LORETO DE CASTRO

NPGGaZeta nº0-participación 8

páxina 18

Retrato_Eva_Veiga.jpg

EVA VEIGA

nova poesía guitirica

logonpg.jpg

páxina 17

Retrato_Lia_Santiso.jpg

LIA SANTISO

npgGaZeta nº0-participación 7

páxina 16

Retrato_Luisa_Demetrio.jpg

LUISA DEMETRIO

nova poesía guitirica

logonpg.jpg

páxina 15

Retrato_Ana_Maria_Oliveira.jpg

MARIA OLIVEIRA

npgGaZeta nº0-participación 6

páxina 14

Retrato_Antón_Borrazas.jpg

ANTÓN BORRAZÁS

nómades do verso

Logo_Nomades_do_Verso.png

páxina 13

Retrato_Miguel_Queipo.jpg

MIGUEL QUEIPO

npgGaZeta nº0-participación 5

páxina 12

Retrato_Ana_Rey.jpg

ANA REY GAY

 

nova poesía guitirica

logonpg.jpg

páxina 11

Retrato_Ana_Vila_Portomeñe.jpg

ANA VILA PORTOMEÑE

npgGaZeta nº0-participación 4

páxina 10

Retrato_Medos_Romero.jpg

MEDOS ROMERO

colectivo literario moraima

Logo_Moraima.jpg

páxina 9

Retrato_Mariola_Hermida.jpg

MARIOLA HERMIDA

npgGaZeta nº0-participación 3

páxina 8

Retrato_Ana_Maria_Gomez_Pavon.jpg

ANA GÓMEZ PAVÓN

nova poesía guitirica

logonpg.jpg

páxina 7

Retrato_Mila_Villanueva.jpg

MILA VILLANUEVA

npgGaZeta nº0-participación 2

páxina 6

Retrato_Xose_María_Díaz_Castro.jpg

XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO

 

nova poesía guitirica

logonpg.jpg

páxina 5

Retrato_Andre_da_Ponte.jpg

ANDRÉ DA PONTE

npgGaZeta nº0-participación 1

páxina 4

retrato_toño_núñez.jpg

TOÑO NÚÑEZ

nova poesía guitirica

logonpg.jpg

páxina 3

retrato_anton_de_guizan.jpg

ANTÓN DE GUIZÁN

npgGaZeta nº0- ilustración

isabel pardo

Foto Isabel_Pardo.jpg

nova poesía guitirica

logonpg.jpg

ilustración

retrato_isabel_pardo.jpg

participa

agrupacións poéticas de base

npgGaZeta ten como finalidade fomentar a creación, consolidación e ampliación de agrupacións poéticas cidadás de base e ser un espazo de relación en rede .

Toda persoa interesada pode propoñer un texto poético para a súa publicación a través da súa agrupación  poética cidadá de base de referencia.

persoas invitadas

Atendendo ás solicitudes das persoas participantes realizaremos colectivamente  invitación a participar a poetas cunha traxectoria e aportación relevante á poesía galega contemporanea.

As persoas participantes de agrupacións poéticas aportarán un poema inédito, que ocupará unha páxina (páxina impar) da npgGaZeta na que se reproducirá o texto poético e se sinalará autoría e agrupación poética.

As poetas convidadas disporán igualmente dunha páxina (páxina par) contigua a da poeta propoñente, na que se reproducirá coa súa autorización poema da elección da persoa propoñente e se sinalará autoría e reseña bibliográfica do poemario (último editado da persoa escollida) que contén o poema.

canle de participación

Os textos serán enviados ao buzón:

npggazeta@gmail.com

espazo de edición

correo de participación

No título figurará o nome da persoa participante e agrupación poética a que pertence.

O corpo do correo conterá o poema inédito de autoría propia e o poema seleccionado da persoa invitada con reseña bibliográfica completa.

Incluirá a seguinte lenda: solicitei autorización a (persoa invitada) para a difusión do seu poema a través da participación no número cero de npgGaZeta.

bandexa de entrada

Os poemas recibidos serán publicados en npgGaZeta atendendo aos seguintes criterios:

-Orden de recepción.

-Orden de finalización da preparación no espazo de edición de npgGaZeta.

-Reparto equilibrado das participacións provintes das agrupacións poéticas de base.

ilustración

No correo de participación é preciso incorporar ligazón ao perfil de redes sociais ou foto das persoas participantes.

Para facilitar a elaboración por parte da debuxante ISABEL PARDO do retrato das persoas participantes que acompañará os textos.