Suso Talento

NA HORTA 

De rosas vermellas a horta preñada 

sorrí o sol as rosas vermellas 

fermosura agreste é sinxela 

rosa humilde da primavera.

 

Ensalzas e bordas primores 

na horta finxes bolboretas 

co fresco verdor das cores 

baixo o silencio das Camelias.

 

Na Galiza terras verdes nobres

levas un sorriso de perfumada 

entre as silveiras é as toxeiras froreces

ule, o seu perfume deixa pegada. 

 

Páxina 76